Lønnsveksten høyere enn ventet – forventer større vekst i år

Årslønnsveksten i fjor var 2,8 prosent, viser tall fra statens Beregningsutvalg. I år anslår Norges Bank at lønnsveksten blir 3,2 prosent. 

TALL: Leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU), forsker Ådne Cappelen, legger fram TBUs foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjøret 2019.
TALL: Leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU), forsker Ådne Cappelen, legger fram TBUs foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjøret 2019.

Lønnstallene Beregningsutvalget mandag kunne presentere var i tråd med forventningene fra NHO og LO, som er hovedpartene i lønnsoppgjørene i Norge. 

Helseforetakene ble de store lønnsvinnerne, med en vekst på 3,25 prosent, mens finansnæringen så en lønnsvekst på 3,1 prosent. Virkebedrifter i varehandelen havnet på 2,7 prosent lønnsvekst. 

Gjennomsnittlig lønn i industribedriftene havnet på 605.200 kroner. 

Tallene som ble lagt frem mandag er foreløpige, og den endelige rapporten legges frem i slutten av mars.

Internasjonal uro

Bergingsutvalgets rapport danner grunnlag for vårens lønnsforhandlinger. På forhånd har Norges Bank forventet en lønnsvekst på 3,2 prosent i 2019.
På arbeidsgiversiden skal NHO presentere et vidt spekter av norske bedrifter. De gir ikke et tall på hvor høy lønnsvekst de legger opp til, men de mener flere forhold taler for nøkternhet. 
– Selv om det nå går bedre i norsk økonomi er omstillingene ikke over. Lønnsdannelsen må derfor bidra til å trygge verdiskaping og jobber. Utsiktene rundt oss er dessuten blitt påtagelig mer usikre det siste halvåret, blant annet knyttet til faren for en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina og en uryddig brexit. Begge deler kan svekke omsetning og inntjening i norske bedrifter, uttaler Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.
LO sier at de vil komme med en uttalelse om lønnstallene etter tirsdagens representantskapsmøte. 

Høy prisvekst

I rapporten trekker de frem at konsumprisindeksen steg 2,7 prosent, altså rett under lønnsveksten. 

Store deler av lønnveksten i fjor ble med andre ord spist opp av høyere priser.

I høst og vinter har det vært tidvis svært høye strømpriser, og tas energiprisen ut av regnestykket var den underliggende prisveksten 1,6 prosent i 2018.

Les også: Sjeføkonom: Norsk handelsnæring forstår ikke endringene som står bak butikkdøden

«Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2019 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover», skriver Beregningsutvalget i rapporten.

Prisveksten for 2019 anslås til 2,2 prosent. 

Redusert lønnsgap

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2017 til 2018, ifølge tallene beregningsutvalget har brukt. 

I 2018 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,5 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september.

Lønnsspredningen målt ved Gini-koeffisienten er tilnærmet uendret etter 2015, mens lønnsforskjellene økte over tiårsperioden 2006 til 2015, ifølge Beregningsutvalget. Lønnsgapet mellom de som tjener mest og de som tjener minst har med andre ord holdt seg stabilt.

Konkurranseevne

Hvor mye lønningene kan stige kommer an på hvordan det påvirker vår konkurranseevne. Stiger lønningene for mye, så priser norsk næringsliv seg ut av konkurransen med andre land. 

Svakere kronekursen og lavere lønnskostnadsvekst i Norge enn i andre land, har bidratt til å bedre konkurranseevnen til norsk industri siden 2013. 

«Sett i et lengre tidsperspektiv har timelønnskostnadene i norsk industri økt mer enn hos handelspartnerne, noe som blant annet må ses i sammenheng med høy vekst i prisene på norske eksportprodukter og bedring av bytteforholdet mot utlandet», skriver beregningsutvalget.

At timelønnskostnadene er høyere i norsk industri enn i industrien hos våre handelspartnere, reflekterer norsk økonomis høye produktivitet og inntektsnivå, samt jevnere fordeling av inntektene, mener Beregningsutvalget.

«Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall falt produktiviteten i norsk industri, målt ved bruttoprodukt per timeverk, med 0,3 prosent i fjor, etter å ha økt med 2,9 prosent året før», står det i rapporten fra utvalget. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå