Gruvedrift i Kvalsund: – Vi må bruke naturressurser for å skape arbeidsplasser

NHO mener gruvedrift ved Repparfjorden skaper arbeidsplasser og bidrar til materialer som trengs i klimatiltak. Men man kan ikke skrote alle miljø- og urfolkshensyn, mener Naturvernforbundet. 


<p>ARBEIDSPLASSER: Norge er et land som har tradisjon for å utnytte naturressurser, mener Ole Erik Almlid i NHO. </p>

ARBEIDSPLASSER: Norge er et land som har tradisjon for å utnytte naturressurser, mener Ole Erik Almlid i NHO. 

Fredag ga Nærings- og fiskeridepartementet driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. NHO-leder Ole Erik Almlid mener det er en god beslutning som skaper arbeidsplasser i Kvalsund. 

– Vi trenger flere nye arbeidsplasser fremover, og mange av disse skapes ved at vi utvinner naturressursene og tjenester knyttet til dette, sier Almlid til E24. 

Næringsdepartementet anslår at Nussir vil sysselsette 150 årsverk. I tillegg skapes rundt 200 arbeidsplasser i andre næringer, skriver departementet i sitt vedtak.

Les også: (+) Slik avslører kunstig intelligens utgiftsjuks i milliardklassen

 <p>Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.</p>

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Går utover tradisjonelle næringer 

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet påpeker derimot at dette får konsekvenser for reindrift i området. Hun viser til at de syv familiene som har reindrift i området der gruven skal ligge mister livsgrunnlaget sitt. 

– Det er også arbeidsplasser, sier Lundberg. 

– Vi har et inntrykk fra den politikken som føres at industriarbeidsplasser teller mer enn arbeidsplasser i tradisjonelle næringer, sier hun. 

NHO-lederen mener myndighetene har gjort flere viktige tilpasninger i den endelige konsesjonen. Han trekker frem at denne også tar hensyn til reinkalving. 

– De hensynene som skal tas er tatt og myndighetene har tatt en klok tilnærming til problemet, sier Almlid.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at de har forsøkt å minimere påvirkningen på reindriften, blant annet ved å stanse gruvedriften i kalvingsperioden. Departementet ble imidlertid ikke enige med Sametinget i konsultasjoner om hvordan gruveprosjektet berører reindriften. 

Naturressurser er viktig 

Mye av kritikken mot gruvedriften er rettet mot miljøskadene industrien kan ha. Naturvernforbundet er blant dem som har pekt på konsekvensene av å dumpe gruvemasser i Repparfjorden. 

– Det kommer til å ha store konsekvenser for livet i havet på grunn av tungmetaller og kjemikalier, sier Lundberg. 

I tillegg mener hun at gruveprosjektet, selv uten sjødeponi, er et dårlig prosjekt på grunn av konsekvensene for reindriften. 

Almlid er kjent med kritikken, men mener det er viktig å bruke naturressursene i landet. 

– Historien om Norge er historien om et land som bruker naturressurser for å skape arbeidsplasser, om det er innen fiske, olje eller skogdrift, sier Almlid. 

Hvordan opplever du kritikken fra miljøforkjempere? 

– Vi skal tåle miljødebatter alltid. Men disse planene er blitt vurdert, og vi stoler på at myndighetene har gjort grundig arbeid, sier Almlid. 

Kobber til klimatiltak 

Nussir har fått tillatelse til å produsere 50.000 tonn kobberkonsentrat i året. NHO-lederen mener denne kobberen trengs til elektrifisering og klimatiltak, og at Norge må bidra ved å produsere metallet. 

– Vi har et ansvar som mineralnasjon for at disse mineralene kommer i bruk, sier Almlid. 

Naturvernforbundet mener det er viktig med materialer til klimatiltak, men at de som støtter gruvedriften ikke kan gjemme seg bak argumentet. 

– Man kan ikke skrote alle miljø- og urfolkshensyn for å løse klimaproblemene, sier Lundberg. 

Vil ha fortgang 

Naturvernforbundet er blant flere grupper som vil klage inn avgjørelsen til Kongen i statsråd. De håper at Nussir-prosjektet kan stanses hvis det blir vurdert av flere partier, ikke bare Nærings- og fiskeridepartementet.

– Hvis jeg var Nussir ville jeg skjønt at dette prosjektet ikke kom til å skje. Det har vært et vanvittig stort folkelig engasjement, jeg har aldri vært vitne til noe lignende, sier Lundberg.

NHO har lenge støttet gruvedriften og håper ikke motstanden får konsekvenser for driftsoppstarten.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå