«Disse spillselskapene opptrer ulovlig. Her er hvorfor»

Det er forbudt å tilby pengespill på det norske markedet uten å ha tillatelse fra norske myndigheter, skriver avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.

kommentar Henrik Nordal

Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.

Når vi på ulike måter slår til mot utenlandske spillselskap, så gjør vi det med utgangspunkt i norsk pengespill-lovgivning. Flere av de utenlandske spillselskapene uten tillatelse i Norge, bryr seg ikke.

De svarer oss, mediene og publikum med at de har lisens på Malta og derfor har tillatelse innenfor EØS-området.

Det er feil.

Kort sagt: Disse selskapene opptrer ulovlig. Her er hvorfor.

 <p>Henrik Nordal</p>

Henrik Nordal

Det er forbudt å tilby pengespill på det norske markedet uten å ha tillatelse fra norske myndigheter.

Dette fremgår av lotteriloven § 6 første ledd og pengespilloven § 2 første ledd.

Forbudet rammer alle pengespill som tilbys fra Norge. Videre rammer forbudet alle pengespill som er rettet mot det norske markedet fra utlandet.

Pengespilltjenester er ikke harmonisert innenfor EU/EØS-området. En tjenesteleverandør som er etablert i et EØS-land har altså ikke noe rettskrav på å kunne tilby sine pengespilltjenester uhindret i ethvert annet EØS-land.

Rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen gir medlemslandene en vid skjønnsmargin til å fastsette egne reguleringer på pengespillområdet.

Disse kan innebære restriksjoner i adgangen til å tilby pengespill, men også i adgangen til å drive annen tilknyttet virksomhet, som for eksempel markedsføring av pengespilltjenester.

Slike restriksjoner må imidlertid være begrunnet i legitime hensyn, og tiltaket må være egnet og nødvendig for å nå de legitime hensynene.

Enerettsmodellen er en berettiget restriksjon, og er ikke i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Dette er også slått fast i flere rettsavgjørelser.

Etter lotteriloven og pengespilloven er det også forbudt å markedsføre og formidle lotteri og pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Markedsførings- og formidlingsforbudet rammer all aktivitet som blir iverksatt for å fremme omsetningen av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Dette er uavhengig av om markedsføringen eller formidlingen skjer mot vederlag eller ikke. En grense går likevel mot ytringer som er beskyttet av grunnlovens prinsipp om ytringsfrihet.

Betalingsformidling av innsats og gevinst til pengespill som ikke har tillatelse i Norge er forbudt.

Dette fremgår av lotteriloven § 7 og § 11 og pengespilloven § 2.

Formålet med lotteriloven og pengespilloven er å sikre et kontrollert og ansvarlig tilbud av pengespill i Norge. Lotteriloven § 1 a og pengespilloven § 1 slår fast at formålet med reguleringen er å sikre at pengespill blir arrangert i trygge former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser.

Samtidig legger reguleringen til rette for at overskudd fra spillene kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid.

Det er et paradoks at de utenlandske spillselskapene kommuniserer at de har lov å tilby sine spill i Norge, samtidig som de har lisens eller søker lisens i både Danmark og Sverige.

De utfordrer samtidig våre svenske og danske kollegaer i Lotteriinspektionen og Spillemyndigheten til å være strenge med å holde selskaper uten lisens ute av markedet.

Hvorfor gjør de det om de mener de har EU/EØS-lisens?

Deres dobbeltkommunikasjon burde bekymre flere enn oss.

Det er egnet til å skape forvirring om hva som gjelder i Norge. Det utfordrer et lovlig norsk marked, forvirrer norske forbrukere og de tilbyr nordmenn uregulerte spill uten beskyttelse fra norske myndigheter.

Det kan vi ikke sitte stille å se på.

Derfor slår vi til.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Se alle kommentarer på E24
På forsiden nå